БДП

Учебна 2022-2023 година

Кампания по БДП в ПГСУАУ ,,Атанас Буров”- Силистра

 Гимназия ,,Буров” се включи в отбелязване на Дните на безопасността на пътя на територията на страните членки на ROADPOL, които бяха обявени през периода 16 – 22 септември 2022 г.  Фокус на кампанията беше поставен върху инициативата Ден без загинали при пътни инциденти.

В подкрепа на идеята за намаляване до НУЛА на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден, учениците от 10а клас с класен ръководител Диана Ганчева и преподавател по БДП, съвместно с председателя на комисията по БДП в ПГСУАУ ,, Атанас Буров,, – г-жа Гергана Тодорова проведоха следните инициативи:

  • Провеждане на Инструктаж за безопасно придвижване – запознаване на всички ученици в първия час на класа;
  • Изработване на постери под мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“ и оформяне на тематичен кът;
  • Урок по БДП- представяне на презентация и предоставяне на информационни материали на ученици от 8, 9,10 и 11клас.
    6 5 4 3 2 1

Учебна 2021-2022 година

29 юни – Национален ден на безопасността на движението на пътищата

page2

page

Активно участие на гимназия „Атанас Буров“в кампанията  „Дни на безопасността на пътя“

page1

Учебна 2020-2021 година

План-програма по Безопасност на движение по пътищата за 2021г.

Материали във връзка с 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата:

Приложение 1
Приложение 2_
Приложение 3

Приложение 4

Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движението по пътищата

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

29 юни – Ден на безопасността по пътищата

„Нека бъдем по-внимателни  един към друг!“

Учениците от 8а, 9в и 11б класове на ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра изработиха табла по повод международния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни. Таблата и брошурите бяха изготвени в часовете по БДП, които са част от обучението в гимназията. Наред с това те решаваха казуси и проведоха беседи, свързани с безопасността на движението и правилата по пътищата. Този ден се отбелязва за трети път в България. Датата не е случайно избрана, т.к. черната статистика показва, че през лятото смъртните случаи от ПТП нарастват. Целта е в началото на лятната ваканция да се предизвика вниманието на учениците с цел тяхната сигурност. Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност.
10 11 12 13 14

Информация за ПТП с деца за периода 01.01.2019-31.12.2019

Информация за ПТП с деца за периода 01.07.2019-31.12.2019

2019/2020 учебна година

Беседа на тема  „Пътна безопасност“

На 05.12.2019г. служители на Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Силистра, изнесоха беседа по пътна безопасност в 8 и 9 клас на ПГСУАУ ,,Ат. Буров,,. Обсъдени бяха правила за безопасно поведение на учениците  като пешеходци, водачи и пътници в превозни средства. Разгледани бяха често срещани ситуации на пътя и последиците от всяко нарушение. Особено внимание, бе обърнато на безопасните места за управление на велосипед и необходимата екипировка, с цел по-голяма безопасност на велосипедистите.
12

 

Информационна кампания по БДП в ПГСУАУ  „Атанас Буров“ – Силистра

По повод 17 ноември 2019г. – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП в училището се проведе информационна кампания. Учениците от XIв клас изготвиха информационни брошури и в часовете по БДП в VIII и IX клас акцентираха върху личната отговорност на всеки от участниците в движението. Засегната беше и темата за последиците от всяко нарушение на правилата на пътя.

Информационните брошури и постери бяха под мотото  ,, Животът не е резервна част,,. Поздравления за най-активните ученици, участвали в изготвянето на материалите – Християна, Даниела, Елис и Иванел от  XIв клас и Виктория, Марина, Станислав и Ивайло от IXб клас. 8_BDP 7_BDP 6_BDP 5_BDP 4_BDP 3_BDP2_BDP 1_BDP

3На 14.11.2019г. се проведе първата за тази учебна година Беседа по пътна безопасност с учениците от 11 и 12 клас на ПГСУАУ Ат. Буров- Силистра, по повод 17 ноември 2019г. – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, под мотото „Животът не е резервна част“.
Срещата откри г-жа Денка Михайлова– Директор на Гимназията, в присъствието на ст. инспектор Лъчезар Тодоров– Началник на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, при ОДМВР- Силистра, г-н  Н. Колев – председател на Комисията по БДП и г-жа Д. Ганчева- преподавател по БДП.  По време на бебседата,  ст. инспектор Л. Тодоров, акцентира на правилата за безопасност на пътя, обсъдени бяха и темите за ПТП – рискове и злополуки и правомощията на органите за контрол  на движение по пътищата. Коментирани  бяха и случаи на пътни инциденти, за извличане на изводи за безопасно поведение. Сигурността на движението по пътищата на всички, зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него.
2 4 5 1

2018/2019 учебна година

Открит урок по БДП в ПГСУАУ „Ат.Буров“ – Силистра.

1 3 (1) 3 (2)

 

 

 

 

 

На 08.04.2019 г. по покана на г-жа Д. Ганчева, преподавател по Безопасност на движение по пътищата в  ПГСУАУ „Ат. Буров“ се проведе Открит урок в 10 клас. Със съдействието на Старши инспектор Лъчезар Тодоров – началник на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Силистра, бяха разгледани актуални теми, свързани с безопасността на движение.