Учебна 2023/2024 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

8 клас  8a        9 клас        10 клас  10а  10б   10в  11 клас  11а  11б   11в  12 клас  12а   12б   12в

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през IІ-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през IІ-я учебен срок

График за приемно време на учителите през IІ-я учебен срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

8 клас    8в    9 клас  9а  9в    10 клас 10а 10б 10в   11 клас 11а 11б 11в    12 клас  12а 12б 12в

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

Учебна 2022/2023 г.

Заповед №РД-09-1085/16.06.2023г. за определяне на комисия за  прием на ученици в VIII клас

Заповед №РД-09-1086/16.06.2023г. за определяне на комисия за приемане на документи за участие в трети и четтвърти етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през II-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през II-я учебен срок

График за приемно време на учителите през II-я учебен срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

8 клас       9 клас       10 клас 10а 10б 10в   11 клас 11а 11б 11в    12 клас  12а 12б 12в

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

Учебна 2021/2022 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

8 клас     8б   8в       9 клас        
10 клас      10а   10б   10в
11 клас      11а   11б   11в       12 клас   12а   12б   12в

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през II-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през II-я учебен срок

График за приемно време на учителите през II-я учебен срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

8 клас     gr 8a_2021    gr 8b_2021    gr 8v_2021    9 клас    gr 9a_2021     gr 9b_2021     gr 9v_2021
10 клас       gr 10a_2021     gr 10b_2021      gr 10v_2021
11 клас        gr 10a_2021      gr 10b_2021      gr 10v_2021     12 клас         gr 12a_2021          gr 12b_2021          gr 12v_2021

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

Учебна 2020/2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през II-я срок

График за консултациите на учителите по предмети през II-я учебен срок

График за приемно време на учителите през II-я учебен срок

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Учебна 2019/2020 г.

График за консултациите на учителите по предмети през II-я учебен срок

График за приемно време на учителите през II-я учебен срок

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през II-я срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

Учебна 2018/2019 г.

 ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПГСУАУ“Атанас Буров“ обявява за прием след завършено основно образование след трети етап на класиране:

– едно свободно място специалност Икономическа информатика ;
– две свободни места специалност Организация на туризма и свободното време.
Подаване на документи за участие в класиране от 29.08.2018г. до 05.09.2018г. – 9,00ч. – 15,00ч. в гимназията

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Икономическа информатика.

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Организация на туризма и свободното време

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение през м.октомври 2018г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през I-я срок

Учебна 2017/2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в дневна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в дневна форма на обучение.

/Втора поправителна сесия – м. август 2018/

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в дневна форма на обучение през м.август 2018г.

График за промяна на оценка с ученици в дневна форма през м.юли 2018г.

График за приключване на I срок и година за ученици в дневна и самостоятелна форма през м.март 2018г.

График за приравнителни изпити през м.март 2018г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за консултациите на учителите по предмети през II-я учебен срок

График за приемно време на учителите през II-я учебен срок

График за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация през II-я срок

График за приравнителни изпити през м.януари 2018г.

График на олимпиади – общински кръг

График за приравнителни изпити през м.декември 2017г.

График за провеждане на олимпиади

График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок

График за приемно време на учителите през I-я учебен срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Дневен режим на ПГСУАУ

Учебна 2016/2017 г.

Годишен режим на ПГСУАУ
Дневен режим на ПГСУАУ
График за консултациите на учителите по предмети през I-я учебен срок
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на палелките през I-я учебен срок
График за приемно време на учителите през I-я учебен срок
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ м. ХІІ.2016г. и м. І.2017г.

Учебна 2015/2016 г.

График за държавни изпити за придобиване на СПК-септемврийска сесия

График за изпити за промяна на оценка за ученици в дневна форма

График за изпити за приключване на срок на ученици в дневна форма

График за поправителни изпити за ученици в дневна форма

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

График за приравнителни изпити

График за изпити за част от професия

Състезание „Математик на годината“

График за провеждане на изпити за ученици от задочна форма на обучение

График за провеждане на изпити за приключване на I-ви срок за ученици от дневна форма на обучение

График за провеждане на изпити за ученици от задочна форма на обучение

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015/2016 година

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в задочна форма на обучение специалност „Кетъринг“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ І-Я УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

3-ta poprav.m10

priklu4vane 2-ri srok m.08

2-ra poprav.samost.m.08

priravn.za svobodni mesta m.08