учебна 2023/2024 г.

Заповед№14-36/18.09.2023г.  за провеждане на ДИ за придобиване на III СПК по теория и практика на професията и специалността и за част от професията

Запивед№14-28/14.09.2023г. за срокове за подаване на заявление за избор на формат за провеждане на задължителен ДИ за придобиване на СПК в професионалното направление – м.януари, м.юни и м.септември 2024г.

учебна 2022/2023 г.

График за провеждане и оценяване ЗДИППК чрез защита на дипломен проект , теория и практика

Заповед№09-1271/14.09.2022г.  за провеждане на ДИ за придобиване на III СПК по теория и практика на професията и специалността и за част от професията

Заповед№1270/14.09.2022г. за срокове за подаване на заявление за избор на формат за провеждане на задължителен ДИ за придобиване на СПК в професионалното направление – м.януари, м.юни и м.септември 2023г.

Учебна 2019/2020 година

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

Учебна 2018/2019 година

Заповед № РД09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

График за държавни изпити за ДСК за завършили през минали години

Учебна 2017/2018 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1207/25.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през септемврийската сесия на учебната 2014/2015 година