Държавен план-прием

Заповед № РД-4-119/19.04.2024 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на реализиран държавния план-прием в осми клас за учебната 2024-2025 година

Заповед № РД-4-204/13.09.2023 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на реализиран държавния план-прием в осми клас за учебната 2023-2024 година

Заповед № РД-4-123/25.04.2023 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на държавния план-прием в пети и в осми клас за учебната 2023-2024 година

Заповед № РД-4-193/12.09.2022 г. на началника на РУО – Силистра за осъществен държавния план-прием в осми клас за учебната 2022-2023 година

Заповед № РД-4-103/11.04.2022 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на държавния план-прием в пети и в осми клас за учебната 2022-2023 година

Заповед № РД-4-101/22.04.2021 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на държавния план-прием в пети и в осми клас за учебната 2021-2022 година

Заповед на РУО Силистра за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година

 ПГСУАУ“Атанас Буров“ обявява за прием след завършено основно образование след трети етап на класиране:

– едно свободно място специалност Икономическа информатика ;
– две свободни места специалност Организация на туризма и свободното време.
Подаване на документи за участие в класиране от 29.08.2018г. до 05.09.2018г. – 9,00ч. – 15,00ч. в гимназията

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Икономическа информатика.

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Организация на туризма и свободното време.