Защита на личните данни

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ” ГР.СИЛИСТРА, ние събираме различни категории данни.

Нашата институция следва да поддържа и обработва информация, относно всеки свой служител, във връзка със съществуващото с него трудово правоотношение, както и с оглед ефективно управление на нашата професионална дейност.

Учебна 2023/2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ   Syobshtenie   

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация   zaqvlenie

СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни   syglasie

Учебна 2022/2023 г.

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Заповед за утвърждаване на вътрешните правила за защита на лицата,  подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ         politika-za-ZLD-2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ    saobshtenie

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация   zaiavlenie

СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни   deklaracia_

Учебна 2021/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация

СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни

Учебна 2020/2021 г.

План за действие при възникване на инциденти, свързани с информационната сигурност в ПГСУАУ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  (информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

Приложение III Декларация за поверителност на данните към раздел Х, т. 33

СЪГЛАСИЕ от родител за обработване на лични данни

Длъжностно лице за защита на личните данни в ПГСУАУ“Атанас Буров“ Силистра