Изпити

учебна 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.януари 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2020 г.

учебна 2018/2019 г.

ГРАФИК за провеждане  на държавния изпит за СПК по теория и практика на професията „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в дневна форма на обучение – м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.август 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.юли 2019 г

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  дневна форма на обучение- м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.юли 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юни 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.март 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.март 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици  в самостоятелна форма на обучение за IXклас – м.март 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари и феврури 2019 г.

Промяна в график за изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.януари 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

учебна 2017/2018 г.

График за провеждане на пробни ДЗИ

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за провеждане на изпити за приключване на I-ви срок на учебната 2017/2018г. на ученици в дневна и индивидуална форми на обучение.

учебна 2016/2017 г.

График на изпити за промяна на оценка и ДИ за СПК с ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение – м.август-септември 2017 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в дневна форма на обучение – м.юли 2017 г.

График за провеждане на държавни изпити за СПК

График за провеждане на пробни ДЗИ с учениците от 12 клас

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за приравнителни изпити -м.януари 2017 г.