Квалификация на учителите – Предстоящи обучения

Учебна 2021/2022 година

Предстоящи обучения

 

Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователната институция
Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
 Споделяне на добри практики от проектните дейности в ПГСУАУ  STEM на ПГСУАУ  01.06.2022г.  15:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  20
 Нови методи на оценяване  Зала „Буров“ на ПГСУАУ  03.06.2022г.  14:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  6
 ИКТ в образованието  STEM на ПГСУАУ  13.06.2022г.  14:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  26
 Дигитален маркетинг и PR – открит STEM урок с дискусия  STEM на ПГСУАУ  23.06.2022г.  8:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  10
 Обсъждане на мерки и активи за преодоляване на натрупаните психоемоционални дифицити от онлайн обучението и последиците от пандемията.  ПГСУАУ  23.06.2022  15:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  15
„ИКТ в образованието и материалната база в професионалното образование“ – междуинституциоална квалификация с посещение на ПГИТ“Ал.Константинов“ гр.Велинград  гр.Велинград  06.07.2022  10:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  20
Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища гр.Дъблин, Ирландия 01.08-7.08.2022 9:00 Europass Teacher Academy 4
Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища гр.Барселона, Испания 22.08-27.08.2022 9:00 Europass Teacher Academy 4