Покана за включване в проект „Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища”

Уважаеми колеги, с одобрения проект на нашата гимназия „Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища” по програма „Еразъм+“ ръководството е идентифицирало нуждите на педагозите от повишаване на квалификацията им по отношение прилагането на SEL в ежедневната работа.
Целта на проекта е 4 учители от ПГСУАУ се включат в 6 дневно обучение с мобилност в гр.Дъблин, Ирландия в периода 01-07.08.2022г. и 4 учители в гр.Барселона, Испания в периода 22-27.08.2022г. Работният език е английски език.
Курсът ще помогне на участниците да:
v Разбират и прилагат аспекти на интегрираната рамка CASEL;
v Придобият по-голяма емоционална и социална грамотност;
v Изживеят среда на SEL;
v Повишавишат самосъзнанието, съпричастността, устойчивостта и настойчивостта на своите ученици;
v Прилагат стратегии за ефективна комуникация;
v Внедрят стратегии за ефективна комуникация, внимание и сътрудничество в специално изработена програма;
v Продължат да генерират култура на SEL в училище.
Екипът по проекта очаква да се включат колеги, които търсят нови възможности за професионално развитие и тези, които:
v Показват ясни идентифицирани нужди, цели, мотивация за включване в проекта;
v Заредени са с ентусиазъм и положително отношение към бъдещата работата;
v Заявяват намерения за приложимост на придобитите знания в бъдещата работа;
v Готови са да популяризират резултатите от прокта след приключването му.
Кандидатите за участие в проекта могат да подадат мотивационно писмо на ел.адрес на гимназията economic_ss@abv.bg до 31.05.2022г.
Линк към описанието на курса:
Местата са резервирани в приемащата организация. За да се включите трябва да изпратите на училищния имейл своето мотивационно писмо. Успех!