Покана за кандидатстване

head_new1

Уважаеми ученици,

В проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 могат да кандидатстват всички ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“, навършили 16 г., обучавани за придобиване на квалификация по професии в професионалната гимназия  .

Заявления за кандидатстване се получават от техническия секретар на гимназията г-жа Цветанка Неделчева.

Класирането на учениците за обявените 32 места ще става по предварително определени критерии за професията, по която ще се провеждат ученическите практики. С критериите можете да се запознаете от наблюдаващите учители, назначени да работят по проекта.

Уважаеми работодатели,

Проект BG05M2OP001-2.006-0001„Ученически практики“ Фаза 1 предоставя чудесна възможност на Вас да използвате капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на Вашата компания и да обмените нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието Ви.

Уеб-базираната информационна система http://upraktiki.mon.bg/ осигурява възможност да изберете училищата от Вашия регион, с които да си сътрудничите и да изберете младите хора, от които действително се нуждаете.

Следва процедура за подбор на фирми, ученици и наставници за участие в пректа.