Проект „Европейски практики в туризма“

1 2Когато през 2006 година стартира първият образователен европейски проект в ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра, еуфорията е неописуема. Както и притеснението, неизвестните, надеждите. Със сигурност преобладават оптимизмът и вярата, че това е верният път.

Днес, тринадесет години по-късно, можем да кажем, че това е пътят!

Защото през цялото това време учениците и преподавателите от професионалната гимназия успяват да се съизмерят със своите връстници и колеги от много европейски страни, да установяват трайни котнакти и партньорства, да обменят опит, знания и умения, които иначе не биха могли да се случат.

През настоящата учебна година гимназията работи по проект за училищен обмен „Европейските ценности чрез новите технологии“ в рамките на програма Еразъм+, Сътрудничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, с работен език френски, като много от продуктите се разработват и на английски език.

Проектът развива обмена и сътрудничеството между пет европейски училища с цел насърчаване на добрите педагогически практики в обучението и личностното, технологичното и  чуждоезиковото развитие на учениците, въвеждайки и разработвайки понятията за Европейско гражданство и мултикултурализма.

Координатор на проекта е ПГСУАУ „Атанас Буров“, а партньори са гимназии от Франция, Белгия, Румъния и Австрия. Дейностите са за период от две години и всяко училище приема партньорите за една седмица, като организира обучителни и културни събития, в които участват екипи на всяка страна.

Проектът стартира през септември, а през ноември 2018 гимназия „Буров“ посрещна първа партньорите. Тема на обучението у нас са Европейския съюз и ценностите, които той защитава. Последва обучение в Австрия, където участниците представиха общото нематериално наследство на страните-партньори. През май предстои обмен в Белгия, за който учениците подготвят материали за европейските материални културни ценности. През учебната 2019-2020, по време на обученията в Румъния и Франция, акцентът е върху европейското езиково богатство и ролята на предприемачеството за социално включване на младите хора.

Този проект има за цел: от една страна – обмен на иновативни педагогически подходи сред учителите; и от друга страна – развитието на съзнанието на младите хора чрез приобщаването им към европейските ценности. Проектът е насочен към възможността на младежите да практикуват езици, като взаимодействат с европейските си партньори, да работят в училищата – партньори по темата за европейските ценности, използвайки възможностите на НТ. Чрез него учащите опознават Европа, развиват интерес към различните култури, практикуват чужди езици, работейки по темата за европейското културно наследство и социалното приобщаване по много по-конкретен и практичен начин, отколкото чрез традиционните уроци.

Затова днес с убеденост можем да кажем, че нашият път към обединена Европа минава през активно участие в проекти по програмата Еразъм+, които са отворена врата пред младите хора за  самооценяване  и самоусъвършенстване.

Затова ще продължаваме на поддържаме предизвикателството пред гимназистите, пред техните семейства, пред обществеността в града, доказвайки, че има с какво да се гордеем – богато културно наследство и прекрасни млади хора!

za site

Тоulon 2018 Toulon 2018-1