Проект „С теб съм“

img_3316С пускане на хвърчила с послания срещу насилието над деца приключи проекта „С теб съм“ на ПГСУАУ „Атанас Буров“. Той бе финансиран от Община Силистра по конкурсната сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ 2016.

Проектът включваше разнообразни дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противообществените прояви.В резултат на едномесечната работа в живота на училището вече присъства новосформиран екип за психосоциална подкрепа „Алтруист“. Той беше обучен от доброволци на БМЧК и психологът към БЧК Цветелина Василева. Учениците развиха умения за разпознаване на емоциите, стреса и справянето с него, както и за общуване с други хора и решаване на конфликти.
img_3205Това е един екип, който ще продължи да се обучава и след приключването на проекта в специфични знания и умения в областта на психологията. Неговата дейност ще стимулира позитивното поведение при справяне с проблемни ситуации сред учениците. “Алтруистите“ могат да бъдат разпознати по специално изработените тениски.
img_3326В училището се оформи кът с Кутия на доверието като начин за контакт на учениците с екипа. Участниците в проекта изработиха и разпространиха дипляни с кратки арттерапевтични техники.

Ентусиазмът от свършената работа пролича в „Музикалното Голямо голямо междучасие“. Участниците в проекта получиха сертификати. В небето полетяха пъстрите хвърчила, носещи посланията на учениците.