Реализиране

erasmus-BG2humanres
От 1 до 6.08.2022г. 4 педагогически специалисти от нашата гимназия участваха в обучителен курс с мобилност  в град Дъблин , Ирландия . Обучението бе част от първи етап от реализацията на петгодишна акредитация на ПГСУАУ по програма “Еразъм+“, ключова дейност 1.
„Social and emotional learning for successful schools“ беше темата на 6-дневния квалификационен курс . Ние, съвременните учители осъзнаваме , че ключът към успешното учене се крие в създаването на училищна общност, която подкрепя, насочва и поддържа модел за утвърждаване на социално и емоционално интелигентно общуване. Нашите деца ежедневно попадат в разнообразни житейски ситуации, изискващи умения за справяне с емоциите, правилна реакция на действията на другите, умения за поставяне на здравословни граници в общуването и поемане на отговорност. Обучителният курс даде задълбочена представа за влиянието и значението на емоциите при учене и установяване на социални контакти и умения за прилагане практически на наученото.
Какво е значението емоционалната интелигентност и как да развиваме такава?
Кои са основните стълбове на емоционалната и социална интелигентност?
Как да бъдем ангажирани и отговорни към обществото и към нас самите?
Как да създаваме умения за успешно общуване?
Как да разпознаваме и управляваме нашите емоции?
Как да вземаме отговорни решения?
Това са въпросите , които ще занимават нашата група от Дания, Италия, Испания, Словения и България в следващите няколко дни.
Нови знания, нови умения, нови емоции и предизвикателства, нови приятели, нова гледна точка и преживявания , които остават…
С благодарност към Europass Techer Academy и обучителя на групата в Дъблин Mr Michael Farrel се завърнаха педагозите от ПГСУАУ след приключване на курса.
pageD
4 педагогически специалисти от ПГСУАУ“Атанас Буров“ участваха в обучителен курс на тема „Социално и емоционално учене /SEL/ за успешни училища“ и  в гр. Барселона от 22 до 28 август 2022г. Това е вторият етап на първия от одобрените проекти с акредитация на гимназията в сектор „Училищно образование“ на програма „Еразъм+“. Заедно със свои колеги от Румъния, Испания, Литва, Италия, Австрия, Унгария и Словакия учителите се включват в тренинг семинарите на обучителната организация Europass Teachers Academy за да придобият нужните знания, умения и компетентности за ефективна комуникация в училищната общност. Сътрудничеството между учители, ученици, родители, партньори и общественост ще бъде предпоставка за повишаване самосъзнанието, съпричастностността и емоционалната култура и ще превърнат гимназията в още по-успешно училище.
Участниците в обучението имат възможност да опознаят и културата, историята и традициите в Испания и да посетят места като Каса Мила, Саграда Фамилия, парк Гюел, музея на Пикасо, Каса Балто, Аквариума, площад Каталуня, площад Испания, магически фонтан „Монтджуик“ в гр. Барселона.
pageB