Резултати


Учебна 2023/2024 г.

Заповед РД 14-1233/21.08.2023г.  на директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ за броя на незаетите места след четвърти етап на класиране на ученици за прием след основно образование и за комисията по прием на документи

ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 г.

„Икономика и мениджмънт“, 10в кл. с разширено изучаване на английски език – 3 уч.
„Електронна търговия“, 11б кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Производство и обслужване в ЗХР“, 11в кл. с разширено изучаване на английски език – 8 уч.
„Икономист-информатик“, 12а кл. с разширено изучаване на английски език – 2 уч.
„Организация на туризма и свободното време“ /“Производство и обслужване в ЗХР“ 12в кл. с разширено изучаване на френски език/ английски език- 5 уч.

Учебна 2022/2023 г.

На 25.07.2022г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява следните свободни места за учебната 2022/2023 г.

„Икономика и мениджмънт“, 9 в кл. с разширено изучаване на английски език – 3 уч.

„Производство и обслужване в ЗХР“, 10 в кл. с разширено изучаване на английски език – 7 уч.
„Организация на туризма и свободното време“ 11в кл. с разширено изучаване на френски език – 3 уч.
„Икономист-информатик“, 12 а кл. с разширено изучаване на английски език – 3 уч.
„Съдебен служител“, 12 б кл. с разширено изучаване на немски език – 9 уч.
„Производство и обслужване в ЗХР“ – дуална форма на обучевие, 12 в кл. с разширено изучаване на френски език – 3 уч.

Документи се подават в работни дни от 8.30 до 16 ч.

Учебна 2021/2022 г.

Протокол на комисията за класиране на ученици  след трети етап на класиране

На 3.08.2021г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява 4 свободни места след завършено основно образование, след трети етап на класиране по специалност “ Оперативно счетоводство“ за учебната 2021/2022 г.
Заповед на директора на ПГСУАУ

Други свободни места:

„Производство и обслужване в ЗХР“, 9 в кл. с разширено изучаване на английски език – 6 уч.
„Малък и среден бизнес“, 10б кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Производство и обслужване в ЗХР“ 10в кл. с разширено изучаване на английски език – 4 уч.
„Икономист-информатик“, 11 а кл. с разширено изучаване на английски език – 2 уч.
„Съдебен служител“, 11 б кл. с разширено изучаване на немски език – 8 уч.
„Производство и обслужване в ЗХР – дуално“, 11 в кл. с интензивно изучаване на английски език – 4 уч.
„Оперативно счетоводство“, 12 б кл. с интензивно изучаване на английски език – 5 уч.
Документи се подават в работни дни от 8.30 до 16 ч.

Учебна 2020/2021 г.

31.07.2020г.: ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява 7 свободни места след завършено основно образование, след трети етап на класиране по специалност “ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ за учебната 2020/2021 г.
Заповед на директора на ПГСУАУ.

15.07.2020г.: ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява следните свободни места за учебната 2020/2021 г. :

„Икономист-информатик“, 9 а кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Малък и среден бизнес“, 9б кл. с разширено изучаване на английски език – 3 уч.
„Организация на туризма и свободното време“ 9в кл. с разширено изучаване на френски език – 4 уч.
„Икономист-информатик“, 10 а кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Съдебен служител“, 10 б кл. с разширено изучаване на немски език – 7 уч.
„Ресторантьор“, 10 в кл. с разширено изучаване на френски език – 3 уч.
„Оперативно счетоводство“, 11 б кл. с разширено изучаване на английски език – 5 уч.
„Организация на туризма и свободното време“, 11 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 2 уч.
„Митническа и данъчна администрация“, 12 б кл. с интензивно изучаване на немски език – 2 уч.
„Икономика и мениджмънт“, 12 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 5 уч.

Документи се подават в работни дни от 9 до 15 ч.

Учебна 2018/2019 г.
Заповед РД 09-1012 от 15.08.2019г. на И.Д.Директор на ПГСУАУ за свободни места след трети етап на класирне за прием след завършено основно образование:

  • 3 свободни места в специлност „Малък и среден бизнес“
  • 3 свободни места в специлност  „Организация на туризм и свободното време“

09.07.2019г.: ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява следните свободни места за учебната 2019/2020 г. :

„Икономист-информатик“, 9 а кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Търговски представител“, 9 б кл. с разширено изучаване на немски език – 4 уч.
„Съдебен служител“, 9 б кл. с разширено изучаване на немски език – 1 уч.
„Ресторантьор“, 9 в кл. с разширено изучаване на френски език – 2 уч.
„Оперативно счетоводство“, 10 б кл. с разширено изучаване на английски език – 5 уч.
„Организация на туризма и свободното време“, 10 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 1 уч.
„Митническа и данъчна администрация“, 11 б кл. с интензивно изучаване на немски език – 2 уч.
„Икономика и мениджмънт“, 11 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 5 уч.

Документи се подават в работни дни от 9 до 15 ч.

м.август 2018г.: ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява за прием след завършено основно образование след трети етап на класиране:
– едно свободно място специалност Икономическа информатика ;
– две свободни места специалност Организация на туризма и свободното време.
Подаване на документи за участие в класиране от 29.08.2018г. до 05.09.2018г. – 9,00ч. – 15,00ч. в гимназията

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Икономическа информатика.

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Организация на туризма и свободното време

С П Р А В К А
за броя на незаетите места след трети етап на класиране на учаници в VIII клас:

Код      Специалност                                                                            Незаети места

0025   Икономическа информатика                                                  1

0029    Организация на туризма и свободното време              1

ПГСУАУ обявява към 04.07.2018г. свободни места за учебната 2018/2019 година:

9а клас, специалност „Икономическа информатика“ – 2 места
9б клас, специалност „Оперативно счетоводство“ – 1 място
9в клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ – 2 места
10в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ – 1 място
11в клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ – 1 място
Документите за кандидатстване се подават в деловодството на гимназията.