Самостоятелна форма 


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора поправителна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/поправителна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на приравнителни изпити  за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на приравнителни изпити  за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/трета редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценки-поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.март 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.март 2018 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценки-поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма и за поправителни изпити– м.януари 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма и за поправителни изпити– м.януари 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2017 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2017 г.

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2017 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.април 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.април 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.март 2016 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни за ученици в самостоятелна форма – м.март 2016 г

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2016 г.

Графици за поправителни сесии

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2016 г.

3-ta poprav.samost.m.10

2-ra poprav.samost.m.08

popr.12kl.god.ocenka-samost.m.08