Самостоятелна форма 


учебна 2023/2024

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.март 2024 г.

График за изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – м.януари 2024 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2024 г.

График за провеждане на приравнителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.декември 2023 г.

учебна 2021/2022 г.

ГРАФИК  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2022г.

учебна 2020/2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в 10 клас самостоятелна форма на обучение- м.август 2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в 12 клас самостоятелна форма на обучение- м.август 2021 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение- м.юли 2021 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2021 г.
График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2021 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари  2021 г.
График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2021 г.

учебна 2019/2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.август 2020 г.

График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.август 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2020 г.
ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.юли 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.януари 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2020 г.

Учебна 2018/2019 година

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юли 2019 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в  самостоятелна форма на обучение- м.юли 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.юни 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.април 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

Промяна в график за изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари и феврури 2019 г.

Промяна в график за изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График за приравнителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-м.януари 2019 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за определяне на годишна оценка  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

График на изпити за валидиране на компетентности  с ученици в самостоятелна форма на обучение – м.януари 2019 г.

Учебна 2017/2018година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора поправителна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/поправителна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на приравнителни изпити  за ученици в самостоятелна форма – м.август 2018 г.

График за провеждане на приравнителни изпити  за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/трета редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценки-поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.март 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка-/втора редовна сесия/ за ученици в самостоятелна форма – м.март 2018 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценки-поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма и за поправителни изпити– м.януари 2018 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма и за поправителни изпити– м.януари 2018 г.

Учебна 2016/2017 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2017 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2017 г.

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2017 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.юли 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.април 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.април 2016 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.март 2016 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни за ученици в самостоятелна форма – м.март 2016 г

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2016 г.

Графици за поправителни сесии

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни за ученици в самостоятелна форма – м.януари 2016 г.

3-ta poprav.samost.m.10

2-ra poprav.samost.m.08

popr.12kl.god.ocenka-samost.m.08