График на дейностите по приема след завършено основно образование

 

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 21.05.2018 г.

– математика – 23.05.2018 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 11.06.2018 г. вкл.
  • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 13.06 -19.07.2018 г. вкл.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 20 -26.06.2018 г. вкл.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 03.07.2018 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 04.07 -06.07.2018 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13 – 17.07.2018 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27-30.07.2018 г. вкл.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 11.09.2018 г. вкл.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 20.06.2018 г. до 11.09.2018 г.  от 08.00 ч. до 17.00 ч. в работните дни от седмицата.

..