Заповед №РД-09-1085/16.06.2023г. за определяне на комисия за  прием на ученици в VIII клас

Заповед №РД-09-1086/16.06.2023г. за определяне на комисия за приемане на документи за участие в трети и четтвърти етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

График на дейностите по приема след завършено основно образование

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 13.06.2023 г.

– математика – 16.06.2023 г.

 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 12.07. 2023 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07.07.2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  13 – 17.07. 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 20 – 24.07. 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на третия етап на класиране – до 31.07 2023 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 – 02.08. 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на  трети етап на класиране  и броя на незаетите места– до 04.08. 2023 г.
 • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране на ученици – 07 – 08.08.2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвъртия етап на класиране – до 10.08. 2023 г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 11 – 14.08. 2023 г.
 • Обявяване  на броя на незаетите места след четвърти етап на класиране  и – до 16.08. 2023 г.
 • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  – 16.08. – 08.09.2023 г.
 • Утвърждаване на реализирания ДПП от началника на РУО – до 14.09.2023г.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2023 г. до 08.09.2023 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.

..