Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

График на дейностите по приема след завършено основно образование


Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 14 юни 2022 г.

– математика – 16 юни 2022 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 06.2022 г. вкл.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07 юли 2022 г. вкл.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до 12 юли 2022 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  13 – 15 юли 2022 г вкл.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21 – 22 юли 2022 г вкл.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 – 02 август 2022 г вкл.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване –  до 10 септември 2022 г. вкл.
..