Списъци с учебници

Учебна 2023/2024 година

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от VІІІ клас:

 1. „Старогръцки митове и легенди“
 2.  Омир – „Илиада“
 3.  Софокъл – „Антигона“
 4. „Пространно житие на Константин – Кирил“
 5. Константин Преславски – „Азбучна молитва“
 6. Черноризец Храбър – „За буквите“
 7. Джовани Бокачо – „Декамерон“
 8. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“
 9. Уилям Шекспир – „Хамлет“

 Списък с учебници за VІІІ клас 

предмет автор издателство
1. Български език Ангел Петров „Булвест 2000“
 2. Литература Илияна Кръстева „Булвест 2000“
3. Математика Георги Паскалев „Архимед“
4. История и цивилизации Борислав Гаврилов „Просвета“, основано 1945
5. География и икономика Румен Пенин „Булвест 2000“
6. Химия и опазване на ок.среда Ц. Цаковски „Анубис“
7. Физика и астрономия М. Максимов „Булвест 2000“
8. Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев „ Домино“
9. Философия Евелина Варджийска „Просвета“
10. Биология и здр. образование Владимир Овчаров „Булвест 2000“B8
11. Музика
12. Изобразително изкуство
13. Предприемачество Кирил Тодоров „Мартилен“

Забележка: Учебниците по чужд език ще бъдат заявени и закупени организирано в началото на учебната година.

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от IХ клас:

 1. Христо Ботев – „Майце си“, „Моята молитва“,„Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“ и „Странник“
 2. Джонатан Суифт – „Пътешествията на Гъливер“
 3. Джордж Байрон –„Дон Жуан“
 4. Александър С. Пушкин –„Евгений Онегин“
 5. Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио“
 6. Гюстав Флобер – „Мадам Бовари“
 7. Шарл Бодлер – „Сплин“
 8. Пол Верлен – „Есенна песен“
 9. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“
 10. Петко Р. Славейков – „Изворът на белоногата“

Списък с учебници за IХ клас

предмет автор

издателство

1. Български език  Ангел Петров  „Булвест 2000“
2. Литература  Илияна Кръстева  „Булвест 2000“
3. Математика  Георги Паскалев  „Архимед“
4. История и цивилизация  Георги Марков  „Просвета-Азбуки“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език
5. География и икономика  Румен Пенин  „Булвест 2000“ – II част
6. Биология и здравно образование Вл.Овчаров, О.Димитров и колектив „Булвест 2000“B9
 7.  Философия  изд.“Екстрем“
8. Физика и астрономия  М.Максимов  „Булвест 2000“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език
9. Информационни технологии  Иван Първанов  „Домино“
it-9
10. Химия и опазване на ок. среда  С.Цаковски и колектив  „Анубис“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език

 

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от Х клас:

 1. Иван Вазов – цикълът от оди „Епопея на забравените“, одата „Левски“; „Под игото“ ( главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянството на един народ“)
 2. Алеко Константинов – из романа „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“
 3. Пенчо П. Славейков – „Cis moll“
 4. Пейо Яворов – „Арменци“, „Две хубави очи“ и „В часа на синята мъгла“
 5. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш…“
 6. Елин Пелин – „Гераците“
 7. Гео Милев – „Септември“
 8. Христо Смирненски – „Зимни вечери“
 9. Атанас Далчев – „Повест“
 10. Йордан Йовков – „Албена“ и „Индже“
 11. Никола Й. Вапцаров – „Писмо“ ( „Ти помниш ли….“)
 12. Димитър Димов –„Тютюн“ ( І и ХVІ глава от І част)
 13. Николай Хайтов – „Дърво без корен“
 14. Йордан Радичков – „Нежната спирала“

 

 

Списък с учебници за X клас

предмет автор

издателство

1. Български език  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова „БУЛВЕСТ 2000″/“КЛЕТ“
2. Литература  Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Илияна Кръстева „БУЛВЕСТ 2000″/“КЛЕТ“
3. Математика Г.Паскалев „Архимед”
4. История и цивилизация автор Пламен Павлов  издателство Просвета – основано 1945
5. География и икономика Р.Пенин „Булвест 2000”,изд.2019г.
6. Биология и здравно образование  Вл.Овчаров, К.Йотовска и колектив  „Булвест 2000”B10
7. Химия и опазване на ок. среда С.Цаковски „Анубис”/“КЛЕТТ“
8. Физика и астрономия М.Максимов „Булвест 2000”/“КЛЕТТ“
9. Философия „Екстрем”
10. Информационни технологии Иван Първанов  „Домино“
it-10

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от ХI клас:

 1. Димитър Талев – „Железният светилник”
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо“: „Бай Ганьо журналист“
 3. Станислав Стратиев – пиесата „Балкански синдром“
 4. Иван Вазов – одата „Паисий“ и стихотворенията „Новото гробище над Сливница“ и „При Рилския манастир“
 5. Никола Й. Вапцаров – „История“
 6. Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
 7. Христо Ботев –„Борба“ и „До моето първо либе“
 8. Елин Пелин – „Андрешко“
 9. Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“
 10. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
 11. Пейо Яворов – „Градушка“
 12. П. П. Славейков – „Спи езерото“

Списък с учебници за XI клас -ще се помести след избор и одобрение

предмет автор

издателство

1. Литература  Ил.Кръстева  „Булвест2000“
2. Математика  Георги Паскалев  „Архимед“
3. Български език  А.Петров  „Булвест2000“
4.  Гражданско образование  Галя Несторова и колектив  „Педагог6“

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от ХII клас:

 1. Димчо Дебелянов – „Аз искам да те помня все така“
 2. Христо Фотев – „Колко си хубава!“
 3. Петя Дубарова – „Посвещение“
 4. Елин Пелин – „Спасова могила“ и „Ветрената мелница“
 5. Атанас Далчев – „Молитва“
 6. Никола Й. Вапцаров – „Вяра“
 7. Йордан Йовков – „Песента на колелетата“
 8. Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених“
 9. Пейо Яворов – „Две души“
 10. Елисавета Багряна – „Потомка“
 11. Борис Христов – „Честен кръст“

Списък с учебници за XII клас

 

предмет автор издателство
1. Литература И.Кръстева „Булвест 2000”
2. Математика Г.Паскалев-ЗП „Архимед”
3. Гражданско образование предстои избор
4. Български език А.Петров „Булвест2000“

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.