Списъци с учебници

Учебна 2018/2019 година

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от VІІІ клас:

  1. „Старогръцки митове и легенди“
  2.  Омир – „Илиада“
  3.  Софокъл – „Антигона“
  4. Джовани Бокачо – „Декамерон“
  5. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“
  6. Уилям Шекспир – „Хамлет“

 Списък с учебници за VІІІ клас 

предмет автор издателство
1. Български език Ангел Петров „Булвест 2000“
 2. Литература Илияна Кръстева „Булвест 2000“
3. Математика Георги Паскалев „Архимед“
4. История и цивилизации Борислав Гаврилов „Просвета“
5. География и икономика Румен Пенин „Булвест 2000“
6. Химия и опазване на ок.среда Ц. Цаковски „Анубис“
7. Физика и астрономия М. Максимов „Булвест 2000“
8. Информационни технологии Галина Момчева „Булвест 2000“
9. Философия Евелина Варджийска „Просвета“
10. Биология и здр. образование Владимир Овчаров „Булвест 2000“
11. Музика Я. Рускова „Анубис“
12. Изобразително изкуство
13. Предприемачество Йоханес Линдер „Дионис“

Забележка: Учебниците по чужд език и биология ще бъдат заявени и закупени организирано в началото на учебната година.

Списък с учебници за IХ клас

предмет автор

издателство

1. Български език  Ангел Петров  „Булвест 2000“
2. Литература  Илияна Кръстева  „Булвест 2000“
3. Математика
4. История и цивилизация
5. География и икономика  Румен Пенин  „Булвест 2000“ – I и II част за 9а и 9в кл.

II част за 9б  кл.

6. Биология и здр. образование –  за 9а и 9в кл. Вл.Овчаров, О.Димитров и колектив „Булвест 2000“ – за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
7. Биология и здр. образование –  за 9б кл. Вл.Овчаров, О.Димитров и колектив „Булвест 2000“ – втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език
8. Физика и астрономия
10. Информатика и информационни технологии
11. Химия и опазване на ок. среда

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Останалите учебници се уточняват.


Списък с учебници за X клас

предмет автор

издателство

1. Български език Т.Бояджиев „Анубис”
2. Литература К.Протохристова „Анубис”
3. Математика Ч.Лозанов „Анубис”
4. История и цивилизация Г.Марков „Просвета”,изд.2012г.
5. География и икономика Р.Пенин „Булвест 2000”,изд.2012г.
6. Биология и здр. образование С.Евтимова-ЗП „Гея Либрис”
7. Химия и опазване на ок. среда Г.Близнаков „Анубис”
8. Физика и астрономия М.Максимов „Булвест 2000”
9. Етика и право И.Колев „Анубис”
10. Информационни технологии очаква одобрение от МОН

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Списък с учебници за XI клас

предмет автор

издателство

1. Литература И.Кръстева „Булвест 2000”
2. Математика Ч.Лозанов „Анубис”
3. История и цивилизация В.Гюзелев „Просвета”
4. Философия Р.Пожарлиев „Анубис”

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година

Списък с учебници за XII клас

предмет автор

издателство

1. Литература И.Кръстева „Булвест 2000”
2. Математика Г.Паскалев-ЗП „Архимед”
3. Свят и личност И.Шикова „Просвета”

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.