Електронна търговия с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 26 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по Информационни технологии и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: английски език

  Учебен план- следвайте линка


  Професионални компетенции

 • Работа със специализирани среди за програмиране и сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
 • Работа с различни видове интернет приложения;
 • Оформяне дизайна на интернет приложения и избор на подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • Структуриране и организиране на текстова информация в бази данни;
 • Работа с антивирусен софтуер и защитни стени (Firewall);
 • Публикуване на приложения в интернет.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Софтуерни компании;
 • Фирми от IT сектора;
 • Сферата на услугите;
 • Счетоводни къщи и банки;
 • Администриране на електронни магазини.

3 (2)По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.

Учениците придобиват знания и умения за:
– Създаване и поддържане на електронни платформи за търговия
– Работа с графични програми
– Работа с електронен подпис и електронни пари
– Същност на Epay
– Използване на оторизирани програми за максимална защита на данни
– Икономика, счетоводство, финанси и право
Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.