Малък и среден бизнес с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 26 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и икономика и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Втора степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: английски език

  Учебен план- следвайте линка


  Професионални компетенции

 • Солидна икономическа подготовка;
 • Предприемачески умения;
 • Вземане на самостоятелни решения;
 • Извършване на оперативна и административна дейност;
 • Креативност и отговорност.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

14102Завършилите  специалност „Малък и среден бизнес”  могат да работят като служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, административни секретари, персонал, водещ счетоводни сметки и документи и др.

Специалността „Малък и среден бизнес”  осигурява богата обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Основни акценти на обучението по специалността са разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса, обосновка на проекти за създаване на собствен бизнес, предприемачество. Обучението по тази специалност гарантира солидна икономическа подготовка, предприемачески умения и бизнес култура.
Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.