Да учим в мир

logo-hrdc-one                            2

 

 

Pr

Линк към сайта на проекта    Link to the project site   Lien vers le site du projet

 

Партньорска среща в гр.Силистра – м.март 2023г. – линк

 

„Apprendre en paix“ – „Да учим в мир“ e вторият одобрен проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“  Силистра по програма Еразъм+ за предтоящата учебна година. Проектът е по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“.

Той е с продължителност две години, а партньори на ПГСУАУ „Атанас Буров“ са още четири европейски гимназии –от  Испания, Румъния, Италия и Полша.

С проекта „Да учим в мир“ изразяваме нашeто желание да обърнем внимание към проблема за опасностите в училищна среда и у дома, и по-специално – при използването на социалните мрежи. Тези рискови ситуации са трудни за откриване, за дефиниране и са особено опасни, защото са прикривани в мълчание през повечето време. Учители, семейства и ученици трябва да са запознати с различните видове насилие, за да могат да създадат безопасна среда и да предотвратяват антисоциалното поведение, като по този начин намаляват процента на неуспех в училище, укрепват увереността в собствените сили и изграждането на активна гражданска позиция у младите хора.

Карта на проекта
UE-carte-Apprendre en paix

20 ноември- Международен ден за правата на детето
Fr_n

Международният ден за правата на детете се отбелязва на 20 ноември. На тази дата през 1959 г. на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето, в която основният принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!” В гимназия „Атанас Буров“ уважаваме тези права !