Финализиране

logo-hrdc-onelogosbeneficaireserasmusleft_bg_1

Изпълнени с емоции и впечатления преди броени дни се завърнаха от гр.Брага, Португалия 24 гимназисти от X и XI клас на ПГСУАУ“Атанас Буров“ гр.Силистра. Там те успешно проведоха  своята обучителна практика от 20.06 до 03.07 по проект „Чрез професионална обучителна практика с мобилност – към успешна европейска кариера“ , Програма „Еразъм +“ , KД1 „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение“, сектор „Професионално образование“ на Европейския съюз в БЪЛГАРИЯ.

В проекта участваха 12 ученици от специалност „Икономическа информатика“, с разширено изучаване на английски език и 12 ученици от специалностите „Организация на туризма и свободното време“ и „Ресторантьор“, с разширено изучаване на френски език.

 

Стажантската програма позволи на нашите ученици да упражнят на практика наученото вече в България за съответната специалност, но и да се запознаят с новостите в професионалния им сектор, в подходяща работна среда за практическо обучение и в съответствие с държавните образователни стандарти по професионална подготовка в България.

Осъщественият проект постигна целите си, а именно:

* Подпомогна обучаемите да придобият знания, умения и компетенции по изучаваните професии, чрез обучителна практика на реални работни места. Осигурени бяха работни места в 4 ИТ компании, 3 хотела и 1 ресторант в гр.Брага, Португалия.

*Подобриха се чуждоезиковите компетентности на бенефициентите, които ежедневно общуваха със своите наставници и колеги на английски и френски език;

*Обогатиха познанията си за културата и традициите на Португалия, като имаха възможност да посетят знакови културни и исторически забележителности в гр.Брага и региона, да усетят полъха на Атлантическия океан;

*Стимулирано бе личностното развитие на учениците – добиха самочувствие и станаха по уверени в себе си, повярваха в своите възможности.

За реализацията на нашия проект получихме съдействие и изключителна подкрепа от приемащата организация от гр.Брага – Braga mob, която е в тясно сътрудничество с бизнеса в различни сектори и осигури стаж за нашите ученици в ресторанти, хотели и офиси. Извън работно време Braga mob се погрижи нашите ученици да не скучаят, организираха ни богата програма за опозноване забележителностите, културата и социалния живот в Португалия.

Слънчева Португалия изпрати групата от ПГСУАУ“Атанас Буров“ с добри отзиви от работодателите за отличната подготовката на нашите ученици по време на практиката зад океана, приятно изненадани от професионалните им знания и умения. С красиви думи ни изпратиха управителите на Брага Моб  г-н Тиаго Коста и г-н Филипе Малхейро, които заявиха своята готовност да продължат сътрудничеството с нашата гимназия и да приемат отново друга стажантска група.
Проектът продължи традицията на гимназия „Атанас Буров“ да изпраща ежегодно свои възпитаници на обучителна практика в друга европейска държава по програма Еразъм+. Запозна участниците в проекта с добрите практики на трудовия пазар в друга европейска страна, добре развита в туристическия бизнес и ИТ сферата, за да ги прилагат в бъдеще в нашата страна.

page1
page2
page3

БРОШУРА

1

2