Проект „ИКТ в образованието-как да развиваме умения на 21-ви век“

1            2

ПГСУАУ“Атанас Буров“ е с одобрен проект „ИКТ в образованието-как да развиваме умения на 21-ви век“ , KД122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education на програма Еразъм+ със срок на действие една година до 01.09.2022г.
В проекта ще участват учители от ПГСУАУ  в обучение на тема „Прилагане на ИКТ в образованието“.
Проектът ще даде възможност на преподавателите да подобрят своите професионални практики с използване на специфични ИКТ инструменти, като  интелигентни дъски, уеб конферентни, връзки и уеб семинари и създаването на класна стая, ориентирана към ученика.
Използването на ИКТ няма да цели изцяло трансформиране на учителските практики само по себе си, а по-скоро да даде възможност и подкрепа за преминаването от традиционните стилове на преподаване, към по-ориентирани към ученика методи.
Партньор по проекта и приемаща организация е APLICAPROPOSTA LDA (Bragamob) , която ще проведе обучението на педагогическия състав в гр.Брага, Португалия.
С оглед на идентифицираните нужди основната цел за реализирането на проекта „ИКТ в образованието-как да развиваме умения на 21-ви век “ е да се даде възможност на 8 учители от ПГСУАУ“Атанас Буров“ по професионална и общообразователна подготовка да участват в обучителен курс, който ще им ще им предостави повишаване на квалификацията за:
– Усвояване на иновативни подходи за работа с учениците чрез придобитите знания, умения и компетенции за:
● ИКТ в различните класове и учебни предмети
● Предимствата на ИКТ в образованието и практически идеи как да включат технологиите в уроците
● Актуалните тенденции и как да ги прилагат при създаването на е-урок
● Възможни недостатъци на ИКТ в образованието и в реалния живот и как да се избегнат
● Ресурси и различни инструменти за увеличаване съдържанието на електронно обучение
● Начини за мотивация, засилена комуникция и творческо мислене чрез ИКТ за учителите и учениците
● Предоставяне на пространство за обмяна на опит и добри практики от различни държави, които които работят в една и съща област
-Създаване на по-модерна, динамична, ангажирана професионална среда с готовност за интегриране на добри практики и нови идеи, дейности и проекти.
Очакваните резултати от проекта са:
– Увеличаване капацитета за предизвикване на промени в модернизацията на обучението в гимназията;
-Превръщане на професионалната среда в по-модерна, динамична, ангажирана, готова да интегрира добрите практики и новите методи в ежедневните дейности. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на учителите;
– Повишаване на осведомеността за европейско пространство за учене през целия живот и нагласите за самоусъвършенстване.

news_236_1 Можете да разгледате обявата за кандидатстване по проекта тук!              Obiava