Програма „Фулбрайт“|Фондация „Америка за България“

Програма „Фулбрайт“| Фондация „Америка за България“
за помощник-учители по английски език

За четвърта поредна година ПГСУАУ „Атанас Буров“ е партньор по програмата на „Фулбрайт“| Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език. През учебната 2018/2019 г. по тази програма в училището преподава Стефани Гейлън.

Програма Фулбрайт| Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ се администрира от Българо-американската комисия за образователен обмен и се спонсорира от Фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български държавни и общински средни училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.

Освен преподаването на английски език и чужд език по професията, помощник-учителите по програмата развиват разнообразни извънкласни дейности, които допълнително спомагат за развитието на комуникативните умения на учениците. Тези дейности включват обучение по реч и дебати на английски език, клубове за подготовка за англоезични тестове; консултиране и помощ при избор и кандидатстване в университет и много други.