Проект „Европейските ценности чрез новите технологии“

Линк към сайта на проекта                    Lien vers le site du projet

Проектът „ЕвSite-p.1ропейските ценности чрез дигитални произведения“ е в рамките на програма Еразъм+, Сътрудничество в областта на иновациите и обмена на добри практики, Партньорства за училищен обмен.

Проектът развива обмена и сътрудничеството между пет европейски училища с цел насърчаване на добрите педагогически практики в обучението и личностното, технологичното и  чуждоезиковото развитие на учениците, въвеждайки и разработвайки понятията за Европейско гражданство и мултикултурализма.

Координатор на проекта е ПГСУАУ „Атанас Буров“, а партньори са гимназии от Франция, Белгия, Румъния и Австрия. Дейностите са за период от две години и всяко училище приема партньорите за една седмица, като организира обучителни и културни събития, в които участват екипи от страните-партньори.

Проектът стартира през месец септември, а през ноември 2018 гимназия „Атанас Буров“ посрещна първа партньорите. Финалното обучение ще бъде в гимназията в Париж, откъдето са нашите френски колеги.

Този проект има за цел: от една страна – обмен на иновативни педагогически подходи между учителите; и от друга страна – развитието на съзнанието на младите хора чрез приобщаването им към европейските ценности. Проектът е насочен към възможността на младежите да взаимодействат с връстниците си, а също така и да работят в училищата-партньори по темата за европейските ценности, използвайки възможностите на НТ. Младежите ще опознаят  по-добре Европа, ще развият интерес към различните култури, ще практикуват чужди езици, работейки по темата за европейското културно наследство и  социалното приобщаване по много по-конкретен и практичен начин, отколкото чрез традиционните уроци.

Проектът има за цел да развие дигиталните умения на учителите и учениците, като разработи подходящи методи за преподаване, оценяване и сертифициране чрез прилагане на качествени образователни схеми.

Проектът включва реализирането на различни дейности – общ сайт, образователни събития, многоезичен цифров сборник , изложби, филми и книги, брошури, слайд шоу, CD. Създаването на общ уебсайт, непрекъснато обогатяван от учители и ученици, позволява постоянен междукултурен диалог и достъпност на материалите.

Всеки партньор работи в сътрудничество с местни организации – община, областна управа, музеи,  клубове за разработване на актуални финални продукти.

Разработените по проекта продукти ще се използват в часовете по роден език и чуждоезиково обучение, история, география, компютърни науки, клубна работа в партньорски области. Екипите са мотивирани да използват методи, които са иновативни, за да привлекат вниманието на младите хора, да ги накарат да останат в клас, като по този начин се борят с отпадането и отсъствията от училище.

Резултатите от проекта се поставят на платформата за валоризация и разпространение на финалните продукти на Европейската комисия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlide1
[/custom_headline]

evr4evr2evr1ev.cen Slide2