Проект „Европейските ценности чрез новите технологии“

Проект по програма Еразъм+
„Valeurs europeennes par ouvrages numeriques“
/ „Европейските ценности чрез новите технологии“/
обучение в България