Проект „Устойчива Европа“

1Brochure-ED-2017-Fr

Към филма2

Проект „Устойчива Европа“ по програма „Еразъм плюс“

logo_frСилистра, 8 ноември /Пеню Николов, БТА/ Екологичен речник на няколко европейски езика подготвят ученици от България, Италия, Франция, Белгия и Румъния по проект „Устойчива Европа“ по програмата „Еразъм плюс“. Това съобщиха от силистренската професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – кординатор по проекта. Проектът ще се осъществява в продължение на две години. Речникът ще се разпространява в електронен вариант и на хартиен носител. Има и сайт на проекта. Работният език е френски. Ще се работи изключително по проблемите на екологията и всяка държава подготвя материали за своите проблеми. Работи се в смесени групи. Идеята е проблемите да се дискутират и в семействата. Материалите ще се обобщят и в България ще бъде представена изложба от постери. Едновременно с дейността на учениците по проекта е предвидена и работа за учителите. Те трябва да подготвят дидактически и методически разработки на уроци, свързани с екологията. При гостуванията на обменни начала във всяко училище ще има работни срещи, на които ще се обсъждат добрите практики. Сред целите на проекта са обменът на добри педагогически и обучителни практики, представяне на социалния, икономическия и културния живот на страните-партньори и борбата с ранното отпадане от образователната система. В България гостуват 27 ученици и учители от държавите, участващи в проекта. Те вече са посетили някои забележителни места в страната и в Силистра. Гостите се срещнаха с кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов.

Към сайта на проекта

Brochure-ED-2017-ItBrochure-ED-2017-It1