Проект „Образование за утрешния ден“

11    1

 

 

 

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката

Информация за проекта

Обща информация за проекта

Платформа на проекта

Учебна 2019/2020 година

По Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране в ПГСУАУ“Атанас Буров“ функционира клуб „S`cool Dig“ с 18 участници. Ръководител на клуба е Диана Жекова, ст.учител по информационни технологии и професионална подготовка.
5.03 tabela

моменти от дистанционното обучение в клуб „S`cool Dig“ в  платформата Тийм /заключително занятие/:
1 2 3 4 5 6 7

Публична изява: Дейности на клуб „S`cool Dig“ при ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра по проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2019/2020 г.
https://www.facebook.com/PGSUAUBurov/videos/286058819205472/

Учебна 2022/2023 година

334910150_3053500241613452_2253308010652581575_nПо Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали по кодиране) в ПГСУАУ“Атанас Буров“ функционира клуб „Програмирането-лесно и интересно“ с 14 участници. Ръководител на клуба е Диана Жекова, ст.учител по професионална подготовка. В учебната програма са включени теми по програмиране на модели „Ардуино“ , с каквито разполата STEM центъра на ПГСУАУ. 334885121_175139992042196_6932725647504625371_n

336820253_896915224877052_926190347659929568_n  340510140_752306719778165_5849826797526913709_n  340193955_142121782018813_6142906061101007689_n 340800251_698509215362507_2706077379880387244_n

 340093536_221170017192748_7672138149015859007_n