Трансграничен проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“

logo

ПГСУАУ“Атанас Буров“ се включи в Световната седмица по предприемачество

DSC08129Световната седмица по предприемачество тази година беше отбелязана в гр.Силистра с редица дейности с участие на ученици от ПГСУАУ“Атанас Буров“.  Те бяха реализирани по проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“ , финансиран по програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България с координатори от българска страна СНЦ“Паралел-Силистра“ и ПГСУАУ“Атанас Буров“.

Седмицата беше открита с информационен ден на 13.11.2017г. в х-л“Дръстър“ , организиран от DSC08148СНЦ“Паралел-Силистра“  и с гостуването на румънските партьори. На събитието бяха презентирани теми като „Обучението по предприемачество – необходимост, лична потребност и изискване“ с модератор Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ“Паралел-Силистра“, представяне на проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“ от директора на ПГСУАУ – Дочка Милушева и новосформираните 5 ученически трансгранични компании, с които запозна присъстващите Живка Николова, ст. учител по икономически дисциплини. DSC08142Информационният ден приключи с презентация и дискусия, проведени от Майкрософт България на тема „Лидерство и дигитално присъствие в ерата на технологиите“ с модератор Невена Младенова, мениджър „Публично финансиране“. При широк интерес към дискутираните теми публиката се състезаваше с въпроси за предприемачеството.

На 15.11 в ПГСУАУ“Атанас Буров“  Дияна Денева, ст. учител по икономически дисциплини  изнесе открит урок с учениците от VIIIв кл. специалност „Организация на туризма и свободното време“ с ролевата игра „Морско приключение или предприемачи в морето“. На урока присъстваха педагогически специалисти от Силистренска област .

DSC08137В рамките на Световната седмица по предприемачество на 18.11.2017г. ученици от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги «Атанас Буров»  и ЕГ «П.Яворов»- гр. Силистра участваха в  състезанието «Иновационен лагер»

Както всяка  година интересът към състезанието бе голям. Казусът бе на тема:

Как искам да изглежда градът на моите мечти

Жури от професионалисти от бизнеса оцени работа на отборите.

DSC08171Първо място за отбор  № 1

 1. Боян Славеев Славов
 2. Георги Красимиров Агтостиев
 3. Жени Руменова Маркова
 4. Ели ТихомироваМарчева
 5. Мартин Веселинов Динков

DSC08174Второ място за отбор  № 3

Екип:

 1. Жерар Младенов Енев
 2. Джулиана Рухшан Мусинова
 3. Арсен Алцеков Огнянов
 4. Ванеса Валентинова Лалева
 5. Тодор Станков Гебешев

 

DSC08178Трето  място за  отбор  №5

    Екип:

 1. Християна Нейкова Илиева
 2. Кристиян Емилов Василев
 3. Невзат Юксел Халил
 4. Кристина Петрова Петрова
 5. Ивайла Валентинова Иванова

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на документа носят единствено неговите автори.