Обучение

logo_obshto

От 19 до 21.02 в хотел „Виена“ гр.Силистра се проведе обучение на ученици и учители от ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра и Колеж по икономика в Кълъраш, РРумъния за създаване на съвместни предприятия между учебни компании. Програмата включваше обучение за създаване на съвместни трансгранични предприятия между учебни компании от двете гимназии по проект “Entrepreneurship for Youth Labor Mobility”/ „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, № 16.4.2.015, system code ROBG – 169, финансиран по Програма ИНТЕРЕГ V А Румъния – България 2014 – 2020.

IMG_4494_По време на обучението лектори от Джуниър Ачийвмънт България презентираха добър опит по програма „Предприятие без граници“ . Учители и ученици по компании – български и румънски поотделно представиха предметите на дейност и продукти от учебните компании в ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра и Колеж по икономика в Кълъраш. По време на Борса „Намиране на партньори“ преговорите продължиха до сформиране на трангранични учебни компании  и формулиране на цел и избор на предмет на съвместната дейност. Учителите и учебните компании се регистрираха в платформата http://www.jaewb.org

1Съвместната дейност на българските и румънските ученици и учители продължи върху оформяне на рамката на бизнес модел по съвместни предприятия. Програмата включи „Вечер на приятелството“ в гр.Силистра за по-добри комуникации в неформална реда между ученици и учители от партниращите гимназии по икономика в Силистра и Кълъраш.

На 21.02 работа се презентираха бизнес моделите на трансграничните учебни компании и се обсъдиха предстоящите съвместни дейности за производство на продукти и услуги.

D.MГ-жа Д.Милушева, Директор на ПГСУАУ , училището-партньор от Силистра и г-жа Д.Бебенова, председател на СНЦ „Паралел Силистра“ – партньор по проекта дадоха висока оценка на проведеното тридневно обучение и съвместна работа до момента и посочиха бъдещите ангажименти на следващия етап от проекта „Предприемачество за младежка трудова мобилност“.