Председател на съвета на настоятелите:

Десислава Николаева Петрова

Членове на съвета на настоятелите:

Нели Христова Господинова

Стелиян Михайлов Маринов

Елена Василева Къркова

Татяна Петрова Студенкова

Веселка Григорова Димитрова

Иван Ненов Иванов