Учебен процес

УЧЕНИЦИ

b6За своите възпитаници ПГСУАУ „Атанас Буров“  гр.Силистра е училище – атрактивно, модерно, престижно с достойно настояще и амбициозно бъдеще.
За своята 58 годишна история  си създаде собствен облик и мисия , завоюва трайно и достойно място в града и региона, утвърди се като ключов и притегателен образователен център. В училището се обучават ученици по професии, свързани със структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – А, Б, В и Д за Първа, Втора и Трета степен на професионална квалификация.

В училището се обучават ученици  в дневна, дуална, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форма на обучение по следните професионални направления:

 • 344 Счетоводство и данъци
 • 345 Стопанско управление и администрация
 • 346 Секретарски и офис дейности
 • 482 Приложна информатика
 • 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
 • 812 Пътувания, туризъм и свободно време

ПГСУАУ обучава учениците в атрактивни специалности:

 • Икономическа информатика
 • Електронна търговия
 • Организация на туризма и свободното време
 • Оперативно счетоводство
 • Данъчна и митническа администрация
 • Икономика и мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Съдебна администрация
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Изучават се разширено и интензивно чужди езици:

 • Английски
 • Немски
 • Френски

 УЧИЛИЩНО РАЗВИТИЕ

58 години нашата гимназия е с признание и авторитет! Тук ние живеем, учим, мечтаем и творим заедно!
Съвременните образователни условия създават среда за формиране на отговорни и творчески личности. Училището се гордее с богата палитра от извънкласни дейности.
Тук учат стипендианти на фондация „Комунитас“ и на фондация „Атанас Буров“. Успешно се представяме на изпити за ДЗИ и изпити за СПК. Това е повод за заслужено самочувствие.
Постигаме успехи и заслужено самочувствие! Множество гимназисти са носители на престижни награди на състезания и конкурси по литература, екология, информационни технологии, счетоводство, предприемачество,  спорта и др.
58 години път, успехи, награди, гордост, самочувствие!
Днес ние продължаваме да надграждаме авторитета на гимназията. Партнираме си с училища и организации в чужбина, където наши съученици се включват в международни проекти като Еразъм+, Innoventer, Interreg и др. Провеждаме стаж с мобилност в много европейски държави.
С престижни награди на състезания и конкурси по литература, екология, информационни технологии, счетоводство, предприемачесто,  спорта и др. са множество наши възпитаници.
ПГСУАУ „Атанас Буров“  гр.Силистра означава път, гордост , самочувствие, успехи.  МОЖЕШ и ти да станеш  ЧАСТ ОТ НАС!
page2page1page3