Финализиране

erasmus-BG2humanres
16 ученици от ПГСУАУ“Атанас Буров“ гр. Силистра от специалностите „Икономическа информатика“ и „Малък и среден бизнес“ проведоха своята обучителната практика с мобилност по Програма „Еразъм+“ в гр. Брага, Португалия от 05.09 до 17.09.2022г , проект „Сътрудничество при трансфер на добри европейски практики“. Работните им места бяха в училище „Андре Соарес“, сервиз за компютърна техника „Recicla PC“ и офиса на Braga Mob. Учениците-стажанти обработваха и въвеждаха компютърни данни, намираха и отстраняваха софтуерни и хардуерни проблеми по предоставената им техника. Упражняваха на практика знанията си по изучаваната в нашата гимназия професия и придобиха нови умения и компетенции.
В културната програма през първата седмица от пребиваването на групата бяха включени посещение на забележителности в Самейро, Бом Джесус, Брага, Лисабон, Фатима. Всички се радваха на приятелското посрещане в слънчева Португалия от партньорите на ПГСУАУ организацията Braga Mob.
Успешното финализиране на проекта бе в гр. Брага на 16.09.2022г. 16 ученици получиха сертификати за успешно приключила обучителната практика по специалностите „Икономическа информатика“ и „Малък и среден бизнес“. Усъвършенстваха своите професионални знания и умения, подобриха езиковите си и комуникационни компетенции по английски език, запознаха се с историята, традициите и културата на Португалия. Ще пренесат добри спомени от пребиваването си в гостоприемната европейска държава и впечатленията си за европейските ценности у хората, с които се запознаха. ПГСУАУ“Атанас Буров“ разшири своя институционационален капацитет на гимназия за мобилност на персонала си в професионалната област, в която се обучават учениците.
page1