Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2017 г.

Бюджет на ПГСУАУ за 2017 г., утвърден със заповед №РД 09-1818/17.03.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2015 г.