48387089_293780514606532_1609912952683495424_n

ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ В НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ /АИУБ/

5 ученици  от гимназията с оценка „Отличен 6.00″ за прием в  УНСС за учебната 2019/2020 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО

              48387089_293780514606532_1609912952683495424_nXX Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран съвместно от УНСС и АИУБ, списание „Счетоводство плюс” и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) се проведе на 1 декември 2018 г. в град София . В  заключителния етап участваха 37 ученици от 10 професионални гимназии в страната, които в продължение на 3 астрономически часа решаваха счетоводни задачи, утвърдени от Програмния съвет на конкурса. Писмените работи на участниците  бяха оценени от комисия с председател  доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, д.е.с., регистриран одитор, преподавател в УНСС.

На класираните на първите пет места ученици според приетия регламент се признава оценка „Отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2019-2020 г.

Сред отличените са трима възпитаници на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ Силистра:

Гюлназие Исмаил Юсуф, Гамзе Исмаил Юсуф и Йордан Богданов Петров от 12 а клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с  методически ръководител М.Винарова, преподавател по счетоводство. Класираните ученици ще получат своите грамоти и сертификати на специална церемония в Голямата конферентна зала на УНСС на 9 януари 2019 г.

48395338_218278629106370_1725173721536135168_n 48403262_271487013516468_902154002169331712_nРекорден брой (460)  състезатели от 33-те средни училища-членове на АИУБ и 4-те водещи езикови гимназии взеха участие в поредното издание на   националното  състезание на 15 декмври 2018 г.  в Тестовия център и библиотеките на УНСС. В продължение на 2,5 астрономически часа средношколците решаваха тест включвящ 60 въпроса по финанси и счетоводство,  ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра   беше представена от Боян Славеев Славов и Дениз Мусов Алитов, дванадесетокласници от специалност „Оперативно счетоводство“. И двамата  показаха трайни и задълбочени познания по сложната материя   и заслужено са сред отличените  участници, на които по регламент се признава оценка „Отличен 6.00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС. Те също ще получат сертификатите си на  9 януари 2019 г.