1

Искам като теб

Под мотото „Искам като теб“ се проведе часът на класа на 13 март в 10а клас. Инициативата е на доц. д-р Диана Железова – председател на Обществения съвет в ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра и родител на ученичка от този клас. Идеята е да се поканят успели хора от нашия град. Първият гост беше инж. Велизар Плугаров – управител на фирма „BG Contact Silistra“ ЕООД, който разказа интересни факти за себе си и за успеха в бизнеса. Часът на класа свърши неусетно, но урокът продължава.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10