13

Приемственост: Бивши и настоящи буровци заедно в час

13Интересен час по банково счетоводство проведоха учениците от 12 а клас, специалност „Оперативно счетоводство“ на 7 март 2019 г.  В специализирания кабинет по счетоводство гост-лектори бяха Младен Митков – Ръководител офис „Експресбанк“ Силистра   и кредитния специалист Николай Николов. И двамата са възпитаници на гимназия „Атанас Буров“  и любезно приеха поканата на  техния класен ръководител  г-жа Винарова. Успелите  буровци  запознаха зрелостниците с  електронните платежни инструменти  и интернет банкирането. Те отговориха на многобройните въпроси на дванадесетокласниците за  кредитирането, студентските кредити, данъчните облекчения за 11млади семейства и др. Особен интерес проявиха учениците към банковата тайна, сигурността на банковата система, очакваните ефекти от въвеждане на еврото. Останаха много въпроси и обещания за бъдещи срещи .