2

Магистрати гостуваха на учениците от ПГСУАУ „Атанас Буров”

2През месец март магистрати от Окръжен, Районен и Административен съд, Силистра бяха гости в часа на класа в X, XI и XII клас на гимназия „Атанас Буров”. Проведоха се интересни дискусии на следните теми:

  • Домашното насилие над малолетни и непълнолетни. Мерки за защита правата на жертвите.
  • Същност на договора. Правна уредба на договора. Видове договори. Сключване и изпълнение на договора. Неизпълнение на договора. Неустойка.
  • Престъпление – понятие. Съучастие в престъпление. Наказателноотговорни лица.

1Учениците задаваха много въпроси, споделяха лични ситуации и аргументираха лично становище по представените казуси.

Домакин на нашите гимназисти на 15.04.2019г. ще бъде Окръжен съд, Силистра, от където получихме покана да присъстваме на съдебно заседание и да се запознаем с работата на съдебната власт в нашия град.

Младежите получиха покана и за участие в дебат организиран от Административен съд, Силистра на 16.04.2019г.

 

3         4