3

„Магистрати за един ден”

4На 15.04.2019г., в Окръжен съд – Силистра се проведе  „Ден на отворените врати”, който е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност  участниците лично да се запознаят с работата на магистратите  и съдебните служители.Участие в събитието взеха ученици от десети клас, спец. „Икономика и мениджмънт” на ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра.Те се срещнаха със съдия Д.Стоева и съдия Т.Василева, които вече познаваха от проведените открити уроци в нашата гимназия.След кратко разяснение на Правилата за  присъствие в съдебната зала,  учениците  присъстваха  на съдебен процес по гражданско дело.

3На 16.04.2019г. дванадесетокласниците от гимназия „Атанас Буров” участваха в Деня на отворените врати в Административен съд Силистра, /отново част от Образователната програма/ където съдия М. Славова ги запозна с пътя на изграждането на правосъдието в Третата българска държава и приемане на Първата конституция – Търновската. С учениците се проведе дискусия, свързана с Конституционните права и задължения на българските граждани. През месец февруари съдия Е.Чернева и съдия П.Георгиева изнесоха лекции на учениците от 12 клас на теми „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите”, „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”.

2Срещите с магистратите са много интересни, полезни и запомнящи се, затова съвместното ни сътрудничеството трябва да продължи!

През новата учебна година очакваме да продължим традицията от тази инициатива с новоприетите гимназисти от специалностите „Икономическа информатика”, „Малък и среден бизнес”, „Организация на туризма и свободното време” и  „Ресторантьор”, на които предстои дейности по приема.

1