LOGO3

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

На 09.07.2019г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява следните свободни места за учебната 2019/2020 г. :

„Икономист-информатик“, 9 а кл. с разширено изучаване на английски език – 1 уч.
„Търговски представител“, 9 б кл. с разширено изучаване на немски език – 4 уч.
„Съдебен служител“, 9 б кл. с разширено изучаване на немски език – 1 уч.
„Ресторантьор“, 9 в кл. с разширено изучаване на френски език – 2 уч.
„Оперативно счетоводство“, 10 б кл. с разширено изучаване на английски език – 5 уч.
„Организация на туризма и свободното време“, 10 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 1 уч.
„Митническа и данъчна администрация“, 11 б кл. с интензивно изучаване на немски език – 2 уч.
„Икономика и мениджмънт“, 11 в кл. с интензивно изучаване на френски език – 5 уч.

Документи се подават в работни дни от 9 до 15 ч. в деловодството на гимназията.