15

В иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България“ с отличия

15Отбелязването на Световната седмица на предприемачеството в гимназия „Буров“ и през тази учебна година  се превърна в истински празник на идеите, творчеството и усмивките.

За трета поредна година  ние участваме в организираният от РУО-Силистра, Община Силистра и СНЦ „Паралел – Силистра” „Иновационен лагер“. Сдружението е партньор в проекта „Мемофиш“, изпълняван от пет организации от България и Румъния с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.

Събитието беше тържествено открито от Областния управител на Силистра г-н Ивелин Статев и началника на Регионалното управление на образованието д-р Габриела Миткова. В него участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, който развива процъфтяващ маркетинг бизнес в София.

17Общо шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България“, състоял се на 21-22 ноември 2019г. в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски, която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци. Това са: “Пеликаните на Дунав” – 3-то място, “Трансгранично бъдеще” – 2-ро място и “Радецки” – на 1-во.

Поздравления за Миряна Димитрова от 11б, която заедно със своя отбор се класираха на второ място и Велислава Георгиева от 12а клас, класирали се на трето място!
Поздравления и за Иво Стойчевот 11в кл. и Слави Манолов от 12а кл. за успешното представяне!
18 16