ванеса

Проект „Светлина в тунела: Заедно“ 2

факлиПриключи проект „Светлина в тунела: Заедно“ 2 на неформална група „Алтруист“, финансиран от Община Силистра по конкурсната сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ 2019.
Целта на проект „Светлина в тунела: Заедно“ 2 беше да развие инициативността,  доброволчеството и гражданската активност на  учениците. Да се организира мащабно и атрактивно градско мероприятие. Участниците да  придобият нови трудови умения и навици, да подобрят училищната среда, да създадат мястото, където да прекарват по- голяма част от времето си, формират се и израстват като личности.

По повод Денят на будителите, група от 55 ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“с факли, знаменната група към СУ „Н. Й. Вапцаров“ и фанфарния оркестър към ОУ „Отец Паисий“ тържествено обходиха 2 паметника в централната част на града, за да отдадат почит на будителите, вдъхнали вяра на народа си във време на разруха.
В хижа „Калимарица“-с.Ветрен се проведе обучението на екип „Алтруист“  по темата за превенция на агресивността с обучител Диана Нейкова – психолог.
3 етажОформени бяха две зони за неформална комуникация на третия и четвърти етаж в училището: боядисани с латекс двете източни стени, изработени пуфове и декориране на пространството и стените.
Реализирайки проекта в учениците се засили усещането за общност, а колкото повече учениците харесват училището и ценят ученето само по себе си, те стават по-загрижени за останалите и по-добре се справят с разрешаването на конфликти.
Реализирането на проекта допринесе:

  • факелното шествие да се превърне в традиция и част от градския живот;
  • създадени са зони ангажиращи учениците с комплексна грижа, комфортни места за срещи на общността в рамките на учебното заведение (където учениците са по 6-7 часа на ден) и неформално решаване на проблеми и казуси;

Всяка новост и промяна, която правим в обкръжението си, трансформира и прави училищния живота по-вълнуващ и цветен, вдъхновява за нови проекти и начинания.
кът 2 стена бои2 ванеса галерия момичетата обща хежа3 хижа 2 хижа хижа4