1

Беседа на тема „Пътна безопасност“

На 05.12.2019г. служители на Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Силистра, изнесоха беседа по пътна безопасност в 8 и 9 клас на ПГСУАУ  „Ат. Буров“. Обсъдени бяха правила за безопасно поведение на учениците  като пешеходци, водачи и пътници в превозни средства. Разгледани бяха често срещани ситуации на пътя и последиците от всяко нарушение. Особено внимание, бе обърнато на безопасните места за управление на велосипед и необходимата екипировка, с цел по-голяма безопасност на велосипедистите.

2 1