5

Седмицата на четенето

5От фейсбукстраницата на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра:
„Ученици от осми клас специалностите „Туризъм“ и „Ресторантьорство” от ПГСУАУ „Атанас Буров” посетиха Регионална библиотека „Партений Павлович”. В седмицата на четенето те се запознаха с услугите, които предлага библиотеката и разгледаха част от отделите. В отдел Книгозаемане разгледаха най-новите книги от интересни за тях жанрове и споделиха своите любими автори. В отдел Читалня с любопитство разгърнаха страниците на фототипни издания на стари български ръкописи и оригиналите на списания, отпечатани малко след Освобождението“.
1 2 3 4