1

II Областен форум «Добри практики в професионалното образование»

1На 02.07.2020 г. се проведе II Областен форум  «Добри практики в професионалното образование», в рамките на Седмица на педагогическото майсторство от 29.06.2020 г. до 02.07.2020 г., организиран от  на РУО — Силистра.

Опита на ПГСУАУ „Атанас Буров“ представи Ст. Русева, учител по френски език и чужд език по професията – туризъм. Тя сподели добрите практики на учители и ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра от специалностите „Туризъм“ и „Ресторантьорство и Хотелиерство“ за изнасяне на стажовете в други европейски страни и обучение в училище от професионалисти, обучавали се и практикували в чужбина.

2Представени  са три добри практики за професионално образование и обучение, реализирани от гимназията:

– по Програма Еразъм+,  Ключова дейност К1, Мобилност в сферата на професионалното образование – проект „Европейски практики в туризма“;

– по Програма Еразъм+,  Ключова дейност К2 – Стратегически партньорства – проект „Европейските ценности чрез новите технологии“

– в Сътрудничество с европейски институции – с Алианс Франсез – Варна – Ателие Френска кухня.

3ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра е в партньорство с много предприятия, които сътрудничат за професионалното ориентиране и реализация на учениците, с амбицията да отговаря на местните, национални и международни изисквания на пазара на труда.

Училището развива политика на отвореност и сътрудничество с международни организации, за да направи своите ученици мобилни граждани  в европейската реалност, активни участници в професионалния и социалния живот.

Гимназията работи по тези национални и международни проекти с основна цел – да предоставя качествено образование на европейско ниво, да мотивира ученици и учители за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на компетенциите в сферата на професионалното обучение.

Анализът показва, че учениците, които са включени в тези европейски практики са показали много добри резултати на държавния изпит за придобиване на степен за професионална квалификация, че са си поставили високи цели, и че вярват в придобитите в гимназията знания и професионални умения.