news_236_1

Свободни места след завършено основно образование, след трети етап на класиране

31.07.2020г.: ПГСУАУ „Атанас Буров“ обявява 7 свободни места след завършено основно образование, след трети етап на класиране по специалност “ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ за учебната 2020/2021 г.
Заповед на директора на ПГСУАУ.