news_236_1

Безопасна среда за работа в условия на пандемична ситуация от COVID-19

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Предстои нова учебна година, която ще бъде изпълнена с нови предизвикателства. Освен основните задължения, ангажименти и отговорности ще имаме още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Всички работещи в ПГСУАУ „Атанас Буров“ се обръщаме към вас – родители и ученици с призив да бъдем отговорни, да бъдем изпълнителни и дисциплинирани, да спазваме правилата, за да можем ЗАЕДНО ДА ИЗГРАДИМ ЕДНА БЕЗОПАСНА СРЕДА В НАШАТА ГИМНАЗИЯ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ ВАШЕТО ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ, РАЗБИРАНЕ И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ.

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ УСПЕШНА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА!

ПЛАН  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА ВИРУС COVID-19
В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021година