koleda-900x420

НЕКА КОЛЕДНИТЕ ЧУДЕСА ЗАПОЧНАТ СЕГА!

Видео поздрави от ученици от ПГСУАУ“Атанас Буров“ в навечерието на коледните и новогодишните празници:

12в клас  специалност „Икономика и мениджмънт“ с класен ръководител Десислава Димитрова:

„Сняг се сипе на звездички
над полета и горички –
и земята става цяла
като в приказката бяла.“

10в клас специалност „Организация на туризма и свободното време“/ „Производство и обслужване в заведенията за хранене и  развлечения“ с класен ръководител Елена Къркова

8б клас специалност „Електронна търговия“ с класен ръководител Марияна Винарова

12 а клас специалност „Икономическа информатика“ с класен ръководител Гюлсевин Хамди:

11а клас специалност „Икономическа информатика“ с класен ръководител Даниела Богданова