LOGO3

Обява за литературен конкурс по случай патронния празник на училището

     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,   АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”– гр. СИЛИСТРА
7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg

ПГСУАУ”Атанас Буров”, гр.Силистра

LOGO3обявява

 литературен конкурс по случай патронния празник на училището за написване на стихотворение, есе и разказ на тема:”За да получиш утре, трябва да дадеш днес”

Условия за участие:

В конкурса могат да участват  всички ученици  от V до  XII клас, разделени в две възрастови групи:

  • I- ва група – V- VII клас;
  • II- ра група – VIII- XII клас

 

Всеки участник представя по едно стихотворение, есе или разказ.

Данните за авторите включват: име и фамилия, клас, училище, адрес и телефон.

Краен срок за изпращане на творбите – 20 януари 2021г.

  • на e-mail: economics_ss@abv.bg
  • на адрес: Силистра, бул.”Македония”121

 

Класираните ученици ще бъдат уведомени до 25.01.2021 г