4

Участие на ПГСУАУ в „Ден на отворените врати“ в Окръжен съд-Силистра

3На 27 септември  се проведе „Ден на отворените врати“  в Окръжен съд-Силистра на тема: „30 години Конституция на Република България-върховенство на правото“ .
Участие в инициативата взеха ученици от XIа клас, специалност „Икономическа информатика“ в ПГСУАУ „Атанас Буров“-Силистра.
Гостите бяха приветствани от Председателя на Окръжен съд-Силистра съдия Пламен Неделчев: „…Конституцията на Република България гарантира свободата и равенството на хората по достойнство и права.Спазването на правните норми, и зачитането на правата на другите е в основата на демократичното и пълноценно развитие на нашето общество. Нашата основна цел е да покажем, че в Окръжен съд-Силистра властва върховенството на Конституцията на България и справедливото прилагане на законите.“-каза съдия Неделчев. Той говори за функциите на съдията, съдебните заседатели, прокурора, вещите лица, свидетелите, съдебният секретар. Присъстващите съдии също направиха важни разяснения и споделиха опит. Учениците задаваха въпроси, свързани с организацията и протичането на съдебния процес. Те видяха как изглеждат деловодствата на съда, а също и делата, които се съхраняват там.
Всички присъстващи получиха Конституция на Република България, полезни информационни, и образователни материали за правата и задълженията на гражданите, и за дейността на съдебната власт.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“.
Днешното посещение в Съдебната палата сложи началото на инициативата на Окръжен съд-Силистра за ранна превенция сред подрастващите, за възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство.

4

1

2

По материли от https://www.portal-silistra.eu и авторски снимки