1

Образователната програма „Небанковият финансов сектор в България“

1През месец октомври  в три поредни седмици се състоя образователната програма „Небанковият финансов сектор в България“, предназначена за ученици от професионалните гимназии в страната по икономика. Инициативата се  организира ежегодно съвместно от Комисията за финансов надзор, Министерство на образованието и науката и фондация „Атанас Буров“. Участници са изявени зрелостници от икономическите гимназии в страната, като всяко училище има право на двама представители-ученик с отличен успех и изяви в област икономика, номиниран за стипендиант на фондация „Буров“, и негов ръководител-учител от съответното училище.Тази година нашата гимназия беше представена от Кристияна Радева от 12б клас, специалност“Оперативно счетоводство“ и г-жа Десислава Димитрова, преподавател по икономически дисциплини. Основна цел на програмата е повишаване на общата финансова култура на учениците и запознаването им с финансовия сектор на икономиката на страната, със структурата на небанковия сектор и ролята на КФН като регулаторна институция.

Дискутирани бяха проблемни въпроси, свързани с осигурителния и застрахователния пазар в България, представена беше работата на брокера и инвеститорите на фондовите пазари, видовете финансови инструменти, разяснени бяха възможностите за осигуряване на киберсигурност в сектор застраховане, пенсионноосигуряване и капиталови инвестиции и особеностите на криптовалутите. Участниците имаха възможност да се включат активно в дискусиите чрез задаване на въпроси и разиграване на ситуационни модели. Представители на фондация „Атанас Буров“ обясниха значението и целите на фондацията и дадоха полезни напътствия на кандидатите за престижната стипендия, която ежегодно осигуряват на ученици от икономическите гимназии в страната. В края на обучението учениците и техните ръководители получиха награди и удостоверения за своето успешно представяне.

Успех, Криси, в надпреварата с номинираните стипендианти!
2