Fr_n

20 ноември- Международен ден за правата на детето

logo-hrdc-one                  logosbeneficaireserasmusleft_bg_1

Fr_n

Международният ден за правата на детете се отбелязва на 20 ноември. На тази дата през 1959 г. на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето, в която основният принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!” В гимназия „Атанас Буров“ уважаваме тези права !