th

Достойно представяне на гимназията ни в Областния литературен конкурс „За него Живота- направил бих всичко…“!

thБРАВО на Александра и Дарина от 11 в клас, представили достойно гимназията в Областния литературен конкурс „За него Живота- направил бих всичко…“!

Александра Неделчева – 3-то място за есе

Дарина Христова – 3-то място за стихотворение