IMG-93541ec74fa6aa878124f3bc456fac2a-V

По програма Еразъм+ в Италия

erasmus-BG2humanres

В периода 10-23 септември 2023г. ученици от 11 и 12 клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр.Силистра, проведоха своята обучителна практика в град Римини, Италия. Групата включва 21 ученици от специалностите „Икономическа информатика“ и  „Електронна търговия“ и 9 от специалност „Организация на туризма и свободното време“ . Те участваха в практическо обучение с мобилност. Приемаща организация е „Система туризмо“ в гр.Римини. Учениците от спец.  „Икономическа информатика“ и  „Електронна търговия“ се обучаваха да създават свой динамичен сайт на електронен магазин и имаха възможност да посетят компании с дейност в областта на информационните технологии в град Римини, Италия. Учениците от направление „Туризъм“ изучаваха кулинарните технологии на 5 ресторанта в гр.Римини, посветиха се на италианската кухня и на посрещането на гости в хотелите.
Обучението на участниците е част от изпълнението на петгодишна акредитация на нашата гимназия по програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“. В проекта участват и  преподаватели по професионална подготовка от гимназията, които са наблюдаващи учители на практическото обучение и за обмяна на опит в своята професионална област. Те се запознаха с дейността на италиански фирми от ИТ сектора и ресторанти на територията на гр.Римини и с италианската образователна система.
Очакванията от реализирането на проекта са за усвояване на европейски стандарти в професионалната подготовка чрез придобиване на нови знания и умения,  развиване на езиковите и дигитални компетенции, обогатяване на уменията за общуване, развиване на способностите  за решаване на проблеми, вземане на решения, работа в екип и обогатяване на културния мироглед. Предвидена бе и културна програма. Проведе се туристическа обиколка с беседа на Римини-любимият курорт на италианците. Участниците посетиха  красивите градове Венеция,Равена и Сан Марино – една от най-малките и най-стари републики в Европа. Насладиха се на Италия в миниатюри и атракциите в него. На 22.09 на участниците бяха връчени сертификати от Система Туризмо за успешно проведена практика в гр.Римини,Италия.

20230922_16380420230922_163055

page1page